Seizoen 1 — Ik vraag dus ik ben

Artikels seizoen 1

#1 — Waarom laten we zoveel auto’s toe in de stad?
#2 — Waarom disrespecteren we onze boeren?
#2.1 — Waarom boeren we niet zelf?
#3 — Kunnen we racisme eigenlijk wel oplossen?
#4 — Van waar komt onze drang naar macht?
#5 — Hebben veganisten ongelijk?
#6 — Wanneer is het “ethisch” om vlees te eten?
#6.1 — Vlees eten is ethisch wanneer…
#7 — Wat doen we als blijkt dat we echt met teveel zijn?
#8.0 — Wat is er zo moeilijk aan de Belgische politiek?
#8.1 — Waarom hebben we eigenlijk een regering nodig?
#8.2 — Waarom mogen we maar op één partij stemmen?
#9 — Waarom krijgen we geen geld voor ons afval?
#10 — Wat is de ideale job?
#11 — Wie heeft de macht?
#12 — Wat is het potentieel van België?

Interviews seizoen 1

#101 Simon Ghiotto beantwoordt Zjefs vragen over de politiek — Ik vraag dus ik ben
#102 — Radu M. Giurgiu answers Zjef’s questions about high tech ecosystem farming
#103 — Ayşegül Sırakaya answers Zjef’s questions about international law around restoration and use of natural resources

Seizoen 2 is begonnen

#1: Hoe zit de wereld in elkaar?
#2: Hoe zitten we zelf in elkaar?
#3: Wat is onze impact op de wereld?
#4: Wat met social media die onze energie vreten?

Ga ook zeker eens naar de website

www.ikvraagdusikben.be

--

--

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zjef Van Acker

Zjef Van Acker

79 Followers

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!