Seizoen 1 — Ik vraag dus ik ben

Tijdens een spirituele interventie in juni 2020 werd me aangeraden om te stoppen met op mijn lippen te bijten en om meer mijn mond open te doen.

“Alsof ik dat nog niet genoeg deed”, dacht ik bij mezelf.

Maar de spirituele entiteit had gelijk, ik was bang om bepaalde ideeën en gedachtengangen de wereld in te sturen. Ik was bang voor de reacties van de mensen rondom me.

Dus begon ik te schrijven en podcasts op te nemen. Seizoen 1 bracht vele ideeën en gedachten waar ik al langer mee speelde en die ik eindelijk eens gestructureerd kreeg uitgelegd. Sommige onderwerpen kregen inderdaad felle reacties, andere thema’s werden op gejuich onthaald.

Ondertussen heb ik al heel wat angsten overwonnen en ben ik zelfs begonnen aan een seizoen 2. Want wie ben ik op een spirituele intelligentie tegen te spreken?

Zjef

Artikels seizoen 1

Interviews seizoen 1

Beluister alle episodes via Spotify.

Seizoen 2 is begonnen

Ga ook zeker eens naar de website

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store