Hoe zitten we zelf in elkaar? — Ik vraag dus ik ben S2#2

Zjef Van Acker
8 min readNov 12, 2020
Zjef Van Acker Ik vraag dus ik ben Dok Noord Gent

Wat was er eerst, de vraag of het antwoord?

In “ik vraag, dus ik ben” laat ik mijn nieuwsgierigheid los op interessante vragen aan mezelf en de wereld. Deze vragen gaan natuurlijk gepaard met verschillende gedachten en intuïties, de bouwstenen van antwoorden op die vragen. Zie jij missende bouwstenen? Of onderneem jij actie rond deze onderwerpen? Lees het artikel, beluister de podcast en ga met me in dialoog!

Vragen staat vrij, antwoorden ook!

Hoe zitten we zelf in elkaar?

Ik kreeg veel goede feedback op de inleiding van “Hoe zit de wereld in elkaar?”, waarin ik het Wǔ Xíng model toepaste om de wereld rondom ons beter te begrijpen.

De belangrijkste opmerking kwam van een collega-schrijver: Enrico Fillipone. Hij opperde dat de fase van “het individu” eerder collectief is dan individueel. En ik moet hem gelijk geven, want dat wrong ook een beetje bij mij. Een cultuur op wereldschaal is inderdaad een product van meerdere individuen, en niet van 1 individu.

Als we de wereld beter willen begrijpen via het Wǔ Xíng model, is het dus belangrijk om dit eerst juist te krijgen. In dit artikel switchen we van de Wǔ Xíng van de wereld, naar de Wǔ Xíng van “het individu”.

Dit zal dan de basis vormen van hoe we als individu onze plek in deze wereld kunnen vinden.

(Als het bovenstaande al een beetje Chinees is voor jou, lees dan zeker eerst de inleiding)

Wu Xing Ik vraag dus ik ben
Wǔ Xíng by Parnassus (CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

De individuele Wǔ Xíng

Als we vanuit het individu vertrekken, dan zie ik deze 5 persoonlijke fases:

 • Metaal: Ons biologisch lichaam en identiteit. Dit betekent ook alle kennis en ervaringen, evenals de interpretatie van de wereld rondom ons (het energetisch lichaam mag hier ook bij als je dat wil).
 • Water: Persoonlijke cultuur. Onze waarden, normen en focus.
 • Hout: Interne politiek. De regels die we onszelf opleggen.
 • Vuur: Persoonlijke economie. Alles waar we onze tijd, energie en geld aan geven; wat we doen en wat onze gewoontes zijn.
 • Aarde: Onze omgeving. Van onze kleren en ons huis tot onze familie en vrienden, en natuurlijk ook de stad en het land waarin we ons bevinden.
Wu Xing personal Ik vraag dus ik ben

Om onze persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren, brengt Wǔ Xíng goed en slecht nieuws met zich mee.

Het goede nieuws is dat de 5 fases het simpel maken om je leven te overschouwen. Ze tonen duidelijk hoe je op de meest effectieve manier acties kan ondernemen om je leven beter te maken.

Het slechte nieuws, of beter gezegd: de uitdaging, is tweevoudig: (1) alle vijf fases bestaan tegelijkertijd en (2) er is een maximum bandbreedte voor alle onderdelen van jezelf.

 1. Je doorloopt niet alle 5 fases opeenvolgend, je bent elke fase op elk moment. Je bent op elk moment een lichaam, een cultuur, regels die je toepast, iets waar je je tijd, geld of energie aan geeft. En op elk moment heb je natuurlijk ook een omgeving. Focus je te hard op één van deze fases, dan kan je anderen uit het oog verliezen.
 2. Naast verschillende fases zijn er ook veel facetten aan jezelf die in elke fase bestaan. Terwijl je focust op een gezond lichaam wil je ook Chinees leren, leuke dingen doen met je familie en vrienden, meer geld verdienen,…enzovoort. Dit neemt allemaal bandbreedte in op onze individuele Wǔ Xíng. We moeten dus prioriteiten stellen. Bovendien moeten we ook erkennen dat er onderdelen aan onszelf zijn die elkaar kunnen tegenwerken. Je wil bijvoorbeeld veel lichamelijk contact met je vrienden via knuffels, maar de cultuur die je meekreeg in je opvoeding zegt je dat knuffels enkel voor romantische gelegenheden zijn. Eén van de geheimen van het leven is dus om al deze onderdelen zo goed mogelijk te doen samenwerken.
Heal the world Ik vraag dus ik ben
Harmonieuze eenheid, belangrijk voor een sterk land, maar ook voor een sterk individu (Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay)

Terug naar het goede nieuws. Wu Xing biedt ons dus een simpel framework om onszelf beter te begrijpen en zo contradicties uit ons leven te halen. Meer nog, we kunnen Wǔ Xíng gebruiken om als persoon te groeien en onszelf te verbeteren!

Zelfverbetering

Wǔ Xíng toont ons dat zelfverbetering niet gebeurt door middel van één simpele actie op één enkel vlak. Het toont dat er 5 fases zijn die eerst in evenwicht gebracht moeten worden voordat er enige verbetering geconsolideerd kan worden.

Laten we er bijvoorbeeld van uitgaan dat er een onevenwicht bestaat in de fase van het lichaam: We zijn niet content met het ongezond hoge vetpercentage van ons lichaam. Met andere woorden: we zijn te dik.

Fat person Ik vraag dus ik ben
We kunnen wel stellen dat deze mens net iets te dik is voor zijn eigen goed (Photo by Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash)

Om een strategie op te stellen over hoe we dit best aanpakken zijn er maar twee dingen die we moeten doen:

(1) De oorzaken begrijpen door in tegenwijzerzin onze Wǔ Xíng af te gaan. We kijken dan naar onze eigen omgeving, economie, regels en cultuur vooraleer we uitkomen bij ons lichaam.

(2) Wanneer we de oorzaken beter begrijpen volgen we de generatieve cirkel. We gaan van onze persoonlijke cultuur tot ons lichaam en in elke fase brengen we veranderingen aan.

Stap 1: De oorzaken zoeken (van ons overgewicht ).

 • Omgeving: Het blijkt dat ons kasten en frigo vol ligt junkfood, en dat we ook vrienden en familie hebben die slecht eten. Hoe komt dit?
 • Economie: We spenderen tijd, geld en energie aan het kopen van junkfood. Waarom?
 • Politiek: We hebben de regel/gewoonte om vooral ongezond voedsel te kopen in de winkel. Waarom?
 • Cultuur: Onze persoonlijke waarden en normen om onszelf op korte termijn goed te doen voelen zijn belangrijker dan die om gezond te zijn. Waarom?
 • Identiteit: We hebben dit zo aangeleerd van kleins af aan, dus ons lichaam en onze hersenen zijn zo gevormd. Tegelijkertijd interpreteren we onze omgeving als iets dat goed is voor ons.
Ongezond eten Ik vraag dus ik ben
Lekker op korte termijn! (Photo by call me hangry 🇫🇷 on Unsplash)

Stap 2: Oplossingen

Tijd om onze ongezonde neerwaartse spiraal te doorbreken en om te draaien. Dit doen we door in elke fase aanpassingen te maken. Als we starten van ons biologisch lichaam, dan is het duidelijk dat we de meeste invloed hebben op onze persoonlijke cultuur.

(Het is ook niet toevallig dat Simon Sinek bekend geworden is via “Start with Why”. Je persoonlijke cultuur is jouw “why”).

Om gezonder te leven en af te vallen veranderen we dus volgende dingen, waarbij we starten met onze cultuur.

 1. Cultuur: In plaats van ons to focussen op onmiddellijke bevrediging (of instant gratification), richten we ons vanaf nu vooral op de gezondheid van ons lichaam. Meer nog, we geloven dat een gezond lichaam ons gelukkiger maakt.
 2. Politiek: Met de cultuur als brandstof voeren we nieuwe regels in: 3x per week sport en 3x per week gezond koken.
 3. Economie: We kopen een fitnessabonnement en we lenen enkele kookboeken van vrienden, voor wie we vanaf nu ook gezonde gerechten zullen koken.
 4. Omgeving: We zoeken vrienden die mee willen sporten. De mensen die we thuis uitnodigen beginnen zelf ook gezonder te koken (en nodigen ons op hun beurt uit om bij hen te komen eten).
 5. Identiteit: We maken nieuwe positieve verbindingen aan in onze hersenen die op gezondheid focussen. Deze zorgen voor gelukshormonen wanneer we gezonder zijn, en zo worden we langzaamaan nog gezonder.
eekhoorn eet ik vraag dus ik ben
Wees zoals de eekhoorn, eet gezond(Photo by Marek Levák on Unsplash)

Dit klinkt allemaal gemakkelijk, maar de uitdagingen blijven natuurlijk dat alle 5 fases tegelijkertijd bestaan, en dat we een maximale bandbreedte hebben.

Toch toont het aan dat we enorm veel macht hebben om ons leven elke dag een beetje beter te maken. ‘Begin bij jezelf’ wordt door Wǔ Xíng dan ook enkel maar bevestigd!

Maar!!

Als individu zijn we natuurlijk onderdeel van een grotere gemeenschap. Stel dat we in een stad of een land wonen waarin het makkelijker is om een hamburger te kopen dan een appel, dan zal het moeilijker zijn om als individu gezonde keuzes te maken.

Er is dus wel degelijk een enorm grote invloed van het niveau van de gemeenschap op dat van het individu! En dat brengt ons bij de volgende vraag en het volgende artikel:

Wat is de invloed van een individu op de gemeenschap?

We kunnen wel zeggen dat Greta als individu een grote invloed heeft op de wereld. Wat is haar geheim? (Photo by Markus Spiske on Unsplash)

In het eerste artikel van deze reeks maakte ik de fout om één individu te zien als één van de vijf fases van de “Wǔ Xíng van de wereld”. Nu is het alvast duidelijk dat die fase opgemaakt is uit vele verschillende individuen die elk hun eigen Wǔ Xíng hebben.

We spelen dus met Wǔ Xíng op verschillende niveaus.

Volgende week gaan we dan ook onderzoeken hoe die twee niveaus elkaar beïnvloeden…want uiteindelijk zijn we nog altijd op zoek naar hoe de wereld werkt en hoe we daarin ten volle in onze kracht kunnen staan!

Auteur: Zjef Van Acker
Editor: Els de Graef

ps0: Lees het vervolg: #3: Wat is onze impact op de wereld?

Verder in de reeks “Ik vraag dus ik ben”

Seizoen 2
#1: Hoe zit de wereld in elkaar? — Inleiding

#2: Hoe zitten we zelf in elkaar?
#3: Wat is onze impact op de wereld?
#4: Wat met social media die onze energie vreten?
#5 Wat is vrijheid?
#6 Hebben we nationalisme wel nog nodig?

More “I ask therefore I am”

Find all podcasts and articles — click here and dive into the archives.

Do you want to stay updated? — click here and subscribe to the newsletter!

I ask therefore I am logo

I ask therefore I am (IATIA) investigates the philosophies that are at the foundations of our civilisation, starting there IATIA builds solutions to complex problems.

Website
http://www.iaskthereforeiam.com

Instagram
https://www.instagram.com/i_ask_therefore_i_am/

Youtube-channel https://www.youtube.com/channel/UCL_oYg4uhQDjVzBJA9VF2OA

LinkedIN
https://www.linkedin.com/company/i-ask-therefore-i-am

Patreon
https://www.patreon.com/IaskthereforeIam

Spotify
https://open.spotify.com/show/5JBsxDWnv7xCz4xAaA7Ur3

--

--

Zjef Van Acker

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!