Deel 1: Prof. Rudi D’hooge over brein, gedrag en maatschappij — Ik Vraag dus ik ben S2#105

Met “Ik vraag Dus ik ben” onderzoeken we de filosofieën die vloeien doorheen alle aspecten van onze realiteit

Hiervoor gaan we ook in gesprek met experts die een diepe kennis hebben over bepaalde onderwerpen. Samen bespreken we dan hun inzichten en zoeken we oplossingen voor persoonlijke levensvragen en maatschappelijke dilemma’s.

Zo, vraag per vraag, gedachte per gedachte, maken we de wereld een klein beetje beter.

Brein, gedrag en maatschappij

In het begin van de corona lockdown (2020) begon ik mij te verdiepen in artificiële intelligentie (AI). Dit is een bloeiende industrie die lijkt de toekomst van de menselijke civilisatie serieus te zullen beïnvloeden. Echter, mijn aandacht week snel af naar één van de grote vragen in AI-beweging:

“Wat is menselijk bewustzijn en kunnen we dat nabouwen?”

Via een AI-podcast interview met Lisa Feldman (neuroloog, psycholoog) kwam ik te weten dat we die vraag niet zomaar kunnen beantwoorden…omdat we gewoon nog bitter weinig weten over het menselijke brein.

Dus in plaats van me verder te verdiepen in artificiële intelligentie, draaide mijn nieuwsgierigheid zich 180 graden om richting menselijke intelligentie!

Een jaar later, na me wat meer in neurologie en psychologie ondergedompeld te hebben, kwam ik Eva Moeraert tegen, mede brein-liefhebber en podcast-ster bij “Bruto nationaal geluk”. Zij vertelde me dat ik eens moest gaan praten met Rudi D’Hooge, professor in de biologische psychologie aan de KU Leuven. Volgens Eva ging hij goed kunnen antwoorden op mijn 2 belangrijkste brein-vragen:

  1. Kunnen we racisme wel oplossen?
  2. Vanwaar komt onze drang naar macht?
Professor Rudi D’hooge Ik Vraag Dus ik ben KU Leuven

Rudi D’Hooge heeft er al academische carrière van 30 jaar opzitten. Na een doctoraat aan de Vrije Universiteit van Brussel en een doctoraat aan de Universiteit Antwerpen, werd hij gevraagd om de leerstoel Biologische Psychologie op te richten aan de KU Leuven. En nog steeds, tussen het lesgeven aan zijn 2000 studenten door, onderzoekt hij gepassioneerd het brein.

Naast een toegewijd wetenschapper, kwam het in het gesprek ook duidelijk naar boven dat Rudi ook een zeer empathische mens is die al veel nagedacht heeft over hoe we als mens en maatschappij eerlijker met elkaar om kunnen gaan. Een mens naar mijn hart dus!

In dit podcast gesprek kom je enorm veel te weten over:

  • Biologische psychologie
  • De werking van het brein
  • De biologische systemen achter racisme en seksisme
  • De plasticiteit van ons brein
  • Hoe we met ons brein kunnen samenwerken om een betere maatschappij te creëren!

Omdat Rudi een enorm goede prater en verhalenverteller is, is alle informatie zeer gemakkelijk te begrijpen. Meer nog, dit gesprek was zo leuk en interessant dat het serieus is uitgelopen. Om alle informatie toch in een hapklaar formaat te kunnen brengen voor jou, heb ik de podcast alvast in 2 gesplitst!

Professor Rudi D’hooge Ik vraag dus ik ben

Deel 1 Timetable

04min10: Inleiding gesprek en Wie is Rudi D’Hooge?
11min35: Wat is Biologische Psychologie? En een inleiding tot de science fiction van neuro-elektronica.
20min05: Het gebrek aan nauwkeurigheid van de hersenen en hoe neuro-elektronica kan helpen.
24min45: Hoe hersenen herinneringen ophalen en biases creëren.
29min20: Het wij/zij verhaal van het brein.
38min00: Het vermogen om onderscheid te maken.
42min50: Waar komt de nood aan macht vandaan?
50min45: Hiërarchie, hormonen en de zin van conflictresolutie.

Je kan de podcast beluisteren op Spotify, Anchor, Breaker, Google, Apple, Overcast, Pocketcast en Radio Public.

In Deel 2 gaan we nog meer in op de plasticiteit van het brein en hoe het een oplossing kan zijn voor gender-ongelijkheid en racisme

Auteur: Zjef Van Acker
Editor: Els de Graef

Ik vraag dus ik ben logo

Verder in de reeks “Ik vraag dus ik ben”

Interviews seizoen 1 & 2
#101 — Simon Ghiotto over de politiek
#102 — Radu M. Giurgiu about high tech ecosystem farming
#103 — Ayşegül Sırakaya about international law around restoration and use of natural resources
#104 — Liselotte Coenen over acupunctuur, Wu Xing en het leven

#105 — Deel 1: Prof. Rudi D’hooge over brein, gedrag en maatschappij
#105 — Deel 2: Prof. Rudi D’hooge over brein, gedrag en maatschappij

More “I ask therefore I am”

Find all podcasts and articles — click here and dive into the archives.

Do you want to stay updated? — click here and subscribe to the newsletter!

I ask therefore I am logo

I ask therefore I am (IATIA) investigates the philosophies that are at the foundations of our civilisation, starting there IATIA builds solutions to complex problems.

Website
http://www.iaskthereforeiam.com

Instagram
https://www.instagram.com/i_ask_therefore_i_am/

Youtube-channel https://www.youtube.com/channel/UCL_oYg4uhQDjVzBJA9VF2OA

LinkedIN
https://www.linkedin.com/company/i-ask-therefore-i-am

Patreon
https://www.patreon.com/IaskthereforeIam

Spotify
https://open.spotify.com/show/5JBsxDWnv7xCz4xAaA7Ur3

--

--

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zjef Van Acker

Zjef Van Acker

79 Followers

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!