Deel 1: Prof. Rudi D’hooge over brein, gedrag en maatschappij — Ik Vraag dus ik ben S2#105

Zjef Van Acker en Professor Rudi D’hooge na een zeer interessant en intens gesprek!
Je kan de podcast verder nog beluisteren op Spotify, Anchor, Breaker, Google, Apple, Overcast en Pocketcast

Brein, gedrag en maatschappij

In het begin van de corona lockdown (2020) begon ik mij te verdiepen in artificiële intelligentie (AI). Dit is een bloeiende industrie die lijkt de toekomst van de menselijke civilisatie serieus te zullen beïnvloeden. Echter, mijn aandacht week snel af naar één van de grote vragen in AI-beweging:

Photo by Amanda Dalbjörn on Unsplash
  1. Kunnen we racisme wel oplossen?
  2. Vanwaar komt onze drang naar macht?
Professor Rudi D’hooge Ik Vraag Dus ik ben KU Leuven

In dit podcast gesprek kom je enorm veel te weten over:

  • Biologische psychologie
  • De werking van het brein
  • De biologische systemen achter racisme en seksisme
  • De plasticiteit van ons brein
  • Hoe we met ons brein kunnen samenwerken om een betere maatschappij te creëren!
Professor Rudi D’hooge Ik vraag dus ik ben
Professor Rudi D’hooge

Deel 1 Timetable

04min10: Inleiding gesprek en Wie is Rudi D’Hooge?
11min35: Wat is Biologische Psychologie? En een inleiding tot de science fiction van neuro-elektronica.
20min05: Het gebrek aan nauwkeurigheid van de hersenen en hoe neuro-elektronica kan helpen.
24min45: Hoe hersenen herinneringen ophalen en biases creëren.
29min20: Het wij/zij verhaal van het brein.
38min00: Het vermogen om onderscheid te maken.
42min50: Waar komt de nood aan macht vandaan?
50min45: Hiërarchie, hormonen en de zin van conflictresolutie.

Ik vraag dus ik ben logo

Verder in de reeks “Ik vraag dus ik ben”

Interviews seizoen 1 & 2
#101 — Simon Ghiotto over de politiek
#102 — Radu M. Giurgiu about high tech ecosystem farming
#103 — Ayşegül Sırakaya about international law around restoration and use of natural resources
#104 — Liselotte Coenen over acupunctuur, Wu Xing en het leven

#105 — Deel 1: Prof. Rudi D’hooge over brein, gedrag en maatschappij
#105 — Deel 2: Prof. Rudi D’hooge over brein, gedrag en maatschappij

More “I ask therefore I am”

Find all podcasts and articles — click here and dive into the archives.

I ask therefore I am logo

--

--

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zjef Van Acker

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!