Simon Ghiotto beantwoordt Zjefs vragen over de politiek — Ik vraag dus ik ben #101

Wat was er eerst, de vraag of het antwoord?

In “ik vraag dus ik krijg antwoord” ga ik in gesprek met experts die diepgaande kennis hebben over bepaalde onderwerpen. Samen gaan we op zoek naar de waarheden en fouten in mijn denken. Daarnaast gaan we natuurlijk ook dieper in op specifieke problemen en trachten we via co-creatie tot oplossingen te komen.

Vragen staat vrij, antwoorden ook

Simon Ghiotto

Als je aan Simon Ghiotto vraagt welke job hij doet, dan zegt hij vaak met een lichte grijns op zijn gezicht: “Ik lees en ik schrijf”. Dat hij ENORM veel leest dat heb je snel geweten als je een gesprek met hem aangaat. Hij weet enorm veel en heeft daarom ook een mooie, genuanceerde blik op de wereld.

Hij steekt zich vaak weg achter het feit dat hij “econoom” is van opleiding en dus niet veel weet over politiek. Echter, ondertussen is Simon al 6 jaar actief bij Itinera, een denktank over politiek en beleid. Binnen dat traject heeft hij al 2 boeken geschreven: Één over het basisinkomen en één over gezinsbeleid én heeft hij ook meegeschreven aan “een plan voor het land”. Hij heeft dus wel degelijk zeer veel kennis over het reilen en zeilen in de politiek, iets dat je vaak zal merken doorheen het gesprek. Die kennis van zaken combineert hij met een grote dosis bescheidenheid.

Je zal horen dat Simon alles erg gestructureerd kan uitleggen. Hij heeft dan ook een lerarenopleiding gevolgd en is — net als ik — een Toastmaster. Bovendien heeft hij zelf een podcast met Itinera: “Itinera talks”. Daarin interviewt hij experts over politiek en beleid. Mijn favoriete gesprek is dat met Cind Du Bois over Defensie-economie. Als je na deze podcast meer wil horen van Simon, luister dan zeker eens naar een aflevering van “Itinera talks” .

In ons gesprek voor “ik vraag dus ik krijg antwoord” gaan Simon en ik dieper in op de Belgische politiek. Dit naar aanleiding van de drie artikelen die ik hierover heb geschreven.

We spreken over de structuur van de Belgische politiek, wat de problemen zijn en hoe we die potentieel kunnen oplossen. Om je te helpen, heb ik hieronder alvast een timetable gezet, met daarin een overzicht van de specifieke onderwerpen die we bespreken.

In deze podcast zal je ENORM veel informatie krijgen, dus zet je maar schrap. Hier is het gesprek met Simon Ghiotto! Asjeblieft!

Timetable:

0min44 — Wie is Simon Ghiotto?
2min50 — De structuur van de Belgische politiek
9min08 — Probleem van de regeringsvorming 2018–2020
10min57 — Waarom is het belangrijk om een meerderheid en een regering te hebben?
18min17 — Een parlement als bedrijf bekijken
23min25 — Is een exclusief kiessysteem echt een probleem?
25min20 — Twee inclusieve kiessystemen
27min25 — Hoe implementeren we veranderingen in het politiek systeem?
31min30 — Bespreking van “The Flaws that Kill our democracy”, het boek van Klaas Mensaert
41min35 — Waarom duurt politieke verandering zo lang?
43min50 — Denken rond een nieuwe partij om systemische problemen op te lossen
50min04 — De problemen met Particratie

Auteur: Zjef Van Acker
Editor: Els De Graef

Season 1 Interviews:

#103 — Ayşegül Sırakaya answers Zjef’s questions about international law around restoration and use of natural resources
#102 — Radu M. Giurgiu answers Zjef’s questions about high tech ecosystem farming

#101 Simon Ghiotto beantwoordt Zjefs vragen over de politiek — Ik vraag dus ik ben

More “I ask therefore I am”

Do you want to find all podcasts and articles, click here to go to the archives.

Do you want to stay updated, click here and subscribe for the newsletter!

I ask therefore I am (IATIA) investigates the philosophies that are at the foundations of our civilisation, starting there IATIA builds solutions to complex problems.

Website
http://www.iaskthereforeiam.com

Instagram
https://www.instagram.com/i_ask_therefore_i_am/

Youtube-channel https://www.youtube.com/channel/UCL_oYg4uhQDjVzBJA9VF2OA

LinkedIN
https://www.linkedin.com/company/i-ask-therefore-i-am

Patreon
https://www.patreon.com/IaskthereforeIam

Spotify
https://open.spotify.com/show/5JBsxDWnv7xCz4xAaA7Ur3

--

--

--

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zjef Van Acker

Zjef Van Acker

Writer, podcast-host & applied philosopher. Manifesting ideas and strategies for a global ecosystem society!

More from Medium

Weekly updates for 2/21–2/27

What is the best heart hospital in West Bengal?

Smart Road From City Vigilance to a Magical Crest, From Big Data to Emotional Learning, From 5…

The Conference on the Future of Europe: a catalyst for change?